Căn Hộ Cao Cấp Nera Garden Huế

Thông tin Dự án NeraThông tin Dự án NeraThông tin Dự án Nera

Thông tin Dự án Nera Garden

Sổ hồng Nera GardenSổ hồng Nare Garden mặt sauSổ hồng Nera Garden

Cam kết cấp bảo lãnh

Cam kết cấp bảo lãnh

Văn bản xác nhận mở bánVăn bản xác nhận mở bánVăn bản xác nhận mở bánVăn bản xác nhận mở bán

Văn bản xác nhận mở bán

Hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai: tại đây