SO SÁNH XE

FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4

Giá từ

VNĐ
Trắng ngọc trai - 089
Bạc - 1D6
Nâu đồng (4V8)
Đen - 218
Trắng ngọc trai nóc đen (2PS)
Nâu đồng nóc đen (2VN)