SO SÁNH XE

Raize

Giá từ

VNĐ
Trắng nóc Đen XJ7
Xanh Ngọc Lam nóc Đen X J8
Đỏ nóc Đen XJ9
Vàng nóc Đen XK1
Đỏ R40
Đen X13
Trắng ngọc trai W25
Trắng ngọc trai nóc đen (XJ5)