SO SÁNH XE

YARIS 1.5G CVT

Giá từ

VNĐ
Trắng 040
Bạc 1D4
Xám 1G3
Đen 218
Đỏ 3R3
Vàng 6W2
Xanh 8W9